✔  Made in Germany     ✔  Rechtstreeks van de fabrikant
Shop securely
Delivery within 24 hours
Levering binnen
mogelijk vanaf 24 uur
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg.
Tonen

De inhoud van deze website

Bent u geïnteresseerd in wat er achter de schermen van uw expert in kwaliteitsbadges gebeurt? Lees verder in onze disclaimer.

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld door badgepoint® GmbH.

Disclaimer

Inhoud van deze website
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. badgepoint® GmbH staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de weergegeven informatie. badgepoint® GmbH kan niet garanderen dat haar website zonder gebreken of fouten is. badgepoint® GmbH behoudt zich het recht voor te allen tijden de website aan te passen of toegang tot de website te blokkeren.

Het gebruik van de op te roepen informatie is voor eigen risico van de gebruiker. In geen geval is badgepoint® GmbH verantwoordelijk voor schade die voortvloeit uit gebruik, of in samenhang met het gebruik, van de weergegeven informatie. Dit betreft zowel directe als indirecte schade, evenals gederfde winst en schade die ontstaat door het verlies van gegevens.

Bijdragen onder naam geven de mening van de desbetreffende auteur weer, en niet per se de mening van badgepoint® GmbH.

Beschikbaarheid van de website
badgepoint® GmbH spant zich in om de website zo mogelijk storingsvrij aan te bieden. Ondanks deze inspanning kunnen onderbrekingen niet worden uitgesloten. badgepoint® GmbH behoudt zich het recht voor haar aanbod te allen tijden te veranderen of te beëindigen.

Externe links
Deze website bevat verwijzingen naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende beheerder. badgepoint® GmbH heeft bij de eerste vermelding van deze links de betreffende inhoud gecontroleerd op mogelijke wederrechtelijkheden. Op dat moment zijn die niet aangetroffen. badgepoint® GmbH heeft geen enkele invloed op de actuele en toekomstige weergave en inhoud van de gelinkte websites. Het plaatsen van externe links betekent niet dat badgepoint® GmbH zich de inhoud achter de verwijzing of link bevindende informatie toe-eigent. Van badgepoint® GmbH kan zonder concrete aanleiding geen voortdurende controle van de betreffende links en verwijzingen worden verwacht. Op het moment dat wij kennis nemen van wederrechtelijke inhoud, zullen we de betreffende externe links echter onmiddellijk verwijderen.

Advertenties
Voor de inhoud van advertenties is de betreffende auteur verantwoordelijk, evenals voor de inhoud van de betreffende website. Het plaatsen van advertenties betekent niet dat badgepoint® GmbH achter de inhoud staat.

Geen contractuele verbintenis
Door het gebruik van de website van badgepoint® GmbH komt geen contractuele verbintenis tussen de gebruiker en badgepoint® GmbH tot stand. In dit opzicht komen hieruit ook geen contractuele of quasi-contractuele verplichtingen jegens badgepoint® GmbH voort. In het geval het gebruik van de website toch tot een contractuele verbintenis mocht leiden, dan geldt enkel uit voorzorg de volgende beperking van de aansprakelijkheid: badgepoint® GmbH) is alleen aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid en bij het niet nakomen van een wezenlijke contractuele verplichting (hoofdverplichting). badgepoint® GmbH is beperkt aansprakelijk voor tegemoetkoming bij schade die bij het afsluiten van een contract te voorzien is, dat wil zeggen voor schade die berust op lichte nalatigheid van badgepoint® GmbH, of haar wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervanger, bij het nakomen van wezenlijke contractuele verplichtingen. badgepoint® GmbH is niet aansprakelijk voor schade bij lichte nalatigheid in het nakomen van secundaire verplichtingen, die geen wezenlijke (hoofd)verplichting zijn. Onverlet blijven hiervan aansprakelijkheid voor schade die binnen de garantie of toezegging van badgepoint® GmbH valt, evenals aansprakelijkheid in geval van beroep op de Duitse productaansprakelijkheidswet [Produkthaftungsgesetz] en schade door dodelijk letsel, lichamelijk letsel of gezondheidsletsel.

Toepasselijk recht
Uitsluitend de van toepassing zijnde wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland is geldig.

Laatste update: 16-sep-2021 om 3:16 uur
Menu
Het menu wordt geladen...
Deze website gebruikt cookies om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u de website blijft gebruiken, stemt u hiermee in. U kunt alle informatie over cookies vinden Privacyverklaringe.